نمایش

1
رکورد در هر صفحه :
تعداد 9 رکورد در 1 صفحه
پروژة زیرسازی راه آهن قزوین – رشت – بندر انزلی ( قطعه 4/ب)
قرارداد این پروژه به شماره 153187/3 در تاریخ 26/10/85 بین این شرکت و وزارت راه و ترابری – معاونت ساخت و توسعه راه آهن ، فرودگاه و بنادر منعقد و عملیات اجرائی آن از تاریخ 3/11/85 آغاز گردیده است . مبلغ این پیمان 362.667 میلیون ریال و مدت اولیه قرارداد آن 28 ماه میباشد . پروژه مذکور بطول حدود750/23 کیلومتر و در مسیر قزوین به رشت (حدود 25 کیلومتری رشت) واقع شده است. ابنیه فنی و تونلهای پروژه بشرح ذیل میباشد : · یکدستگاه پ
ادامه مطلب >>

تکمیل عملیات باقیمانده کنار گذر رباط سفید ، قطعه دوم باند دوم محور باغچه - تربت حیدریه
کنار گذر رباط سفید به صورت یک مسیر چهار بانده با عرض تمام شده 11 متر در هر طرف و 2/40 متر آیلند میانی جمعاً به عرض تمام شده 24/40 متر میباشد. طول مسیر 6914/47 متر و از کیلومتر 28+562/78 مسیر باند دوم محور باغچه - تربت حیدریه شروع و به کیلومتر 938/47+ 38 ختم می شود.
ادامه مطلب >>

پروژة باند دوم محور باغچه ـ تربت حیدریه (قطعه دوم)
قرارداد این پروژه به شماره 2484/6 مورخ 26/04/84 بین این شرکت با وزارت راه و ترابری _ مجری طرحهای ساخت و توسعه شبکه راهها ، منعقد و عملیات اجرایی آن از تاریخ 01/05/84 آغاز شده است . مبلغ این پیمان 233800 میلیون ریال و مدت اجرای آن 48 ماه میباشد این پروژه در ادامه پروژه قطعه یک و بطول 40 کیلومتر ، بین کیلومتر 72 تا 112 محور مشهد -تربت حیدریه واقع شده و تحویل موقت شده و به بهره برداری رسیده است .
ادامه مطلب >>

پروژة باند دوم محور باغچه ـ تربت حیدریه (قطعه اول)
قرارداد پروژه یادشده به شمارة 6388/16 مورخ 14/10/82 میباشد که با وزارت راه و ترابری – مجری طرحهای ساخت و توسعه شبکه راهها ـ دفتر منطقه 3 (مرکز و شمال) – حوزة نظارت و کنترل پروژه های استان خراسان ، منعقد شده است . مبلغ اولیة این قرارداد 029/125/911/73 ریال و مدت اجرای آن 36 ماه میباشد . این پروژة به طول 32 کیلومتر ، بین کیلومتر 40 تا 72 محور مشهد - تربت حیدریه واقع شده و تاریخ شروع آن 15/10/82 و تاریخ خاتمه آن 06/12/86 بوده و در تاریخ 18
ادامه مطلب >>

پروژه زیرسازی قطعه 10 - ب راه آهن مشهد – بافق
این پروژه با قرارداد اولیه به شمارة 72980/81 مورخ 1/11/1380 با 33/8 % بالای فهرست بهاء 80 و عملیات تکمیلی آن به شمارة 31668/81 مورخ 10/12/82 با مبلغ کل بیش از 000/80 میلیون ریال ( با احتساب 25% پیمان ها و کارهای اضافی ) اجرا و تحویل شده است . پروژه مذکور بطول حدود 28 کیلومتر بین بشرویه و طبس واقع شده است . مدت قرارداد پروژه طبق برنامه زمانبندی 36 ماه بوده که درتاریخ که درتاریخ 24/09/83 (زودتر از برنامه زمانبندی ) با کیفیت مطلوب اجر
ادامه مطلب >>

پـروژة زیرسازی قطعه 2 راه آهن مشهد – بافق
پروژة مذکور طی قرارداد اولیه به شمارة 8697/81 مورخ 24/12/78 با 5/9 % مینوس نسبت به فهرست بهاء سال 77 و متمم قرارداد به شمارة 105974/81 مورخ 30/9/81 به مبلغ کل 22370 میلیون ریال ( با احتساب 25% قراردادها ) ، با وزارت راه و ترابری معاونت ساخت وتوسعه راه‌آهن منعقد شده است .این پـروژه بطول 30 کیلومتر واقع در محور مشهد – تربت حیدریه بوده که در مدت 34 ماه اجـــرا شده و 6 ماه زودتر از برنامه زمانبندی تحویل کارفرما شده و مورد تشویق و تقدیــ
ادامه مطلب >>

پـروژه تصفیه خانة فاضلاب مشهد (اولنگ ) :
این پروژه در زمینی به مساحت 900 هکتار واقع در کیلومتر 7 جاده مشهد – میامی میباشد که طی قراردادهای شمارة 11/7646 مورخ 8/6/76 و 111/4948 مورخ 11/5/80 و جمعاً با مبلغ 7/12256 میلیون ریال با فهرست بهاء 1370 ، با شرکت آب و فاضلاب مشهد منعقد شده و در مدت 5/26 ماه اجرا شده ، و در موعد مقرر و با کیفیت عالی تحویل کارفرما گردیده است (تحویل قطعی ) که مورد تشویق کتبی مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب قرار گرفته است .
ادامه مطلب >>

پروژة آماده سازی اراضی امامیه مشهد ( باقیمانده قاسم آباد ) :
این پروژه در زمینی به مساحت 180 هکتار در شهرک امامیه مشهد ( انتهای قاسم آباد ) واقع شده که طــی قراردادهای شمارة 1591 مورخ 11/02/72 و 928/13 مورخ 11/2/72 و جمعاً به مبلغ 3750 میلیون ریال با فهرست بهاء 1370 وبه مدت 45 ماه ، با سازمان مسکن و شهرسازی خراسان منعقد و اجرا شده و جمع کل مبلغ قرارداد با احتساب کارکرد ، تعدیل ومابه‌التفاوت 12394 میلیون ریال گردیده است . این پروژه درتاریخ 24/11/78 تحویل قطعی گردیده است .
ادامه مطلب >>

اجرای پروژة ساختمان بهره برداری و اداری مخابرات شیـروان :‌
این پروژه ، طی قراردادهای شمارة 78689/601 مورخ 24/1/71 و 97677/3430/47/601 مورخ 8/11/73 و با مبلغ 342 میلیون ریال و به مدت 15 ماه با ادارة کل مخابرات استان خراسان منعقد گردید که درموعد مقرر به اتمام رسیده و تحویل کارفرما شده است .
ادامه مطلب >>