هیئت مدیره

الف ) مدیرعامل و نایب رئيس هيئت مديره

 • نام : خليل
 • نام خانوادگي : زنجيري
 • تاريخ تولد : 1322
 • آخرين مدرك تحصيلي : ليسانس راه و ساختمان
 • تاريخ اخذ مدرك : شهـريور 1349
 • محل اخذ مدرك : هنــرسراي عالي سابق (دانشكده علم و صنعت فعلي)

سوابق كاري :

 1. از شهريورماه سال 1349 تا تاريخ 1353/06/31 در شركت ساختماني و راهسازي آلپ (داراي بالاترين رتبه‌بندي درآن زمان) در پروژه هاي مركز آموزشي وزارت آب و برق – احداث سيلوي شهرستان اردبيل بعنوان رئيس كارگاه مشغول بكار بوده اند .
 2. از فروردين 1352 تا 1353/06/31 در پروژه ساختمانهاي هنرستان بندرعباس ، بعنوان ناظر با مهندسين مشاور پارتيا همكاري داشته اند .
 3. از مهرماه 1353 تا اسفند 1354 در شركت پلي نوم ، بعنوان رئيس كارگاه در پروژه هاي تبديل گوسفند داري به مرغداري و كارخانة علــوفه خشك‌كني در شهرستان رشت ، با كارشناسان روماني مشغول بكار بوده است .
 4. در سال 1355 در مشهد شركت ساختماني آرت رتيكول را تأسيس نمود و تا سال 1357 چندين پروژه را باتمام رسانيد .
 5. پس از پيروزي انقلاب ، از طرف آستان‌قدس‌رضوي ،‌ بعنوان رئيس كارگاه شهرك رضوي كه شامل 526 واحد مسكوني و 30 واحد تجاري و ساختمانهاي وابسته از جمله بهداري ، مسجد ، مدرسه بكار ادامه داد كه درمدت كوتاهي به پايان رسيد
 6. در تاريخ 1359/10/20 با تأسيس شركت فام تك بمدت 15 سال با عنوان مديرعامل پروژه‌هايي مانند «ساختمان مركز رفاه خانواده گناباد- كتابخانه نواب‌صفوي ـ پايگاه سپاه پاسداران طبس ـ يكصد واحد مسكوني زوزن خواف و آماده سازي اراضي ابراهيم آباد مشهد را اجرا نموده است .
 7. در تاريخ 1375/07/01 ، جهت توسعه و افزایش توان مالی و اجرایی بالاتر به شركت طوس عامر پيوست كه تا اين تاريخ در سمت‌هاي رئيس هيئت مديره و مديرعامل به ادامه كار پرداخته است . از آن تاريخ تاكنون ، دراين شركت پروژه هاي آماده سازي اراضي اماميه - تصفيه خانه بزرگ فاضلاب مشهد- قطعات 2 و10- ب راه آهن مشهد – بافق و قطعه اول باند دوم محور باغچه – تربت حيدريه را باتمام رسانده و پروژه‌هاي قطعه دوم باند دوم محور باغچه - تربت حيدريه و زيرسازي قطعه 4/ب راه آهن قزوين – رشت – بندرانزلي را دردست اجرا دارند .
 8. بدين ترتيب نامبرده تاكنون داراي 43 سال سابقة كارمفيد اجرائي ميباشند.

ب ) رئيس هيئت مديره

 • نام : محمـود
 • نام خانوادگي : رضـايي
 • تاريخ تولد : 1333
 • آخرين مدرك تحصيلي : ليسانس راه و ساختمان
 • تاريخ اخذ مدرك : شهـريور 1362
 • محل اخذ مدرك : دانشگاه فـردوسي مشهد

سوابق كاري :

 1. سال 1356 تا 1357 بعنوان كارورز در اداره كل راه و ترابري خوزستان .
 2. از سال 1358 تا 1361 جهاد سازندگي تربت حيدريه و اداره راه تربت حيدريه (در زمان تعطيلي دانشگاهها)
 3. از سال 1362 تا 1364 در جهاد سازندگي تربت حيدريه بعنوان مسئول راهسازي .
 4. از سال 1364 تا1370 با تأسيس شركت ساختماني سه قله ، در سمت‌هاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره در پروژه هاي زير همكاري داشته اند : - نظارت بر ساخت 600 واحد مسكوني فرهنگيان و نهادهاي انقلاب تربت حيدريه – ساخت حدود 100واحد مسكوني جهاد سازندگي – اجراي آماده‌سازي شهرك وليعصر تربت حيدريه – آماده‌سازي شهرك سيد مرتضي كاشمر و اجراي راه كوهستاني بايگ- تربت حيدريه .
 5. سال 1370 با تأسيس شركت راهسازي و ساختماني طوس‌عامر بعنوان مديرعامل ، پروژه‌هايی مانند ساختمان مخابرات شيروان – آماده‌سازي كلاته اسماعيل بجنورد- آماده سازی اراضی امامیة مشهد-اجراي ساختمان بخشداري بينالود و... را اجرا نموده است .
 6. از تاريخ 1375/07/01 به بعد با پيوستن آقاي مهندس خلیل زنجيري به جمع مديران شركت ، تا اين تاريخ در سمت‌هاي رئيس هيئت مديره و مديرعامل به ادامه كار پرداخته است . از تاریخ فوق ، در اين شركت پروژه هاي آماده سازي اراضي اماميه - تصفيه خانه بزرگ فاضلاب مشهد- قطعات 2 و10- ب راه آهن مشهد – بافق و قطعه اول باند دوم محور باغچه – تربت حيدريه را باتمام رسانده و پروژه‌هاي قطعه دوم باند دوم محور باغچه _ تربت حيدريه و زيرسازي قطعه 4/ب راه آهن قزوين – رشت – بندرانزلي را دردست اجرا دارند .
 7. بدين ترتيب نامبرده تاكنون داراي 32 سال سابقة كارمفيد اجرائي ميباشند.

ج ) عضو هيئت مديره :

 • نام : بهـزاد
 • نام خانوادگي : صبـاغ زاده
 • تاريخ تولد : 1335
 • آخرين مدرك تحصيلي : ليسانس راه و ساختمان
 • تاريخ اخذ مدرك : شهـريور 1361
 • محل اخذ مدرك : دانشگاه فـردوسي مشهد

سوابق كاري :

 1. سال 1363 تا 1367 پروژه نظارت بر طرح نوسازي نيروگاه حرارتي طوس مشهد ، بعنوان مهندس ناظر.
 2. از سال 1367 تا 1370 در شركت مهندسين مشاور طوس‌آب بعنوان مهندس محاسب .
 3. از سال 1370 تا 1372 در شركت راه ابريشم بعنوان رئيس واحد عمران
 4. از سال 1372 بعنوان عضو هيئت مديره شركت طوس عامر انتخاب شده و بصورت همزمان تا سال 1376 بعنوان سرپرست تيم نظارت نيــروگاه سيكل تركيبي نيشابور مشغول بكار بوده اند از اواسط سال 1376 تاكنون ، بعنــوان سرپرست كارگاه و مدير پروژه‌ها ، دراين شركت پروژه هاي آماده سازي اراضي اماميه - تصفيه خانه بزرگ فاضلاب مشهد- قطعات 2 و10- ب راه آهن مشهد – بافق و قطعه اول باند دوم محور باغچه – تربت حيدريه را باتمام رسانده و در اجراي پروژه‌هاي قطعه دوم باند دوم محور باغچه -تربت‌حيدريه و زيرسازي قطعه 4/ب راه آهن قزوين – رشت – بندرانزلي نيــز مشاركت داشته اند .
 5. بدين ترتيب نامبرده تاكنون داراي 31 سال سابقة كارمفيد اجرائي ميباشند.