نمایش تکی

پـروژة زیرسازی قطعه 2 راه آهن مشهد – بافق


پروژة مذکور طی قرارداد اولیه به  شمارة  8697/81  مورخ 24/12/78  با 5/9 %  مینوس نسبت به فهرست بهاء سال 77   و متمم قرارداد به شمارة  105974/81 مورخ 30/9/81   به مبلغ کل 22370 میلیون ریال ( با احتساب 25% قراردادها ) ،  با وزارت راه و ترابری معاونت ساخت وتوسعه راه‌آهن منعقد شده است .

این پـروژه بطول 30  کیلومتر واقع در محور مشهد تربت حیدریه بوده که در مدت 34  ماه اجـــرا شده و  6 ماه زودتر از برنامه زمانبندی تحویل کارفرما شده و مورد تشویق و تقدیــر قرار گرفته است . ( تحویل قطعی شده است)بازگشت